สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2893855
Page Views 5060745
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร

นางรัตนภรณ์ สีชมภู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 21

นางสาวฑิพัทชา ฉัตรคำ
ครู คศ.๒ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784

นางสาวกรรณิกา ฉัตรแก้ว
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784

นางนภาพร จันลออ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784

นางสาวศศิธร สารสุรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784

นายชาตรี แผ่นทอง
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784
 
ดูหนังออนไลน์