สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 417029
Page Views 665472
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายประธาน เทือกท้าวพรหม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายประธาน เทือกท้าวพรหม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร

นางสาวฑิพัทชา ฉัตรคำ
ครู ค.ศ.๑

นางสาวกรรณิกา ฉัตรแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกมลาภัสสร์ ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร จันลออ
ผู้ดูแลเด็ก

นางเกษม เพ็ขรัตน์
คนครัว

นายชาตรี แผ่นทอง
นักการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก