สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2550379
Page Views 4591598
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร

นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสาวฑิพัทชา ฉัตรคำ
ครู คศ.๒ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784

นางนภาพร จันลออ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784

นางสาวศศิธร สารสุรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784

นายชาตรี แผ่นทอง
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-268784
 
ดูหนังออนไลน์