สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2550272
Page Views 4591482
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุๆฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 พ.ค. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารส้ม,คลอรีน) เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 พ.ค. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (24 เม.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารส้ม,คลอรีน) เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 เม.ย. 65 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมฌาปนสถานตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 เม.ย. 65 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไหล่ทางการขยายเขตระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 เม.ย. 65 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุๆฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 เม.ย. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 65 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใ้ชในงานจัดทำตาข่ายกันนก ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 65 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 65 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารส้ม,คลอรีน) เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มี.ค. 65 | อ่าน 69 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มี.ค. 65 | อ่าน 95 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 65 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานจัดทำตาข่ายกันนก ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.พ. 65 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับพื้นผิวถนนบริเวณหน้าบ้านนายแก้วมูล จินบุญเหล็ก บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภแห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 65 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางลาดข้างตลาดสดเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 65 | อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 65 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 ตั้งแต่บริเวณปากทางถนนเทศบาล 2 จนถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 249 บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.พ. 65 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ซอยร่วมใจสามัคคี 4 ตั้งแต่บริเวณปากซอยร่วมใจสามัคคี 4 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 214/3 บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.พ. 65 | อ่าน 86 ครั้ง)
 
ดูหนังออนไลน์