สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 406070
Page Views 649582
 
กองช่าง

นายปริญญา มีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอภิชาติ เปียงใจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาววิภาศิริ ไชยวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายมุนินทร์ ทิพย์มณี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางพรพิไล ต้อนรับ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายก้องภพ ฉัตรอินตา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายนพดล ทิพย์มณี
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายอลงกรณ์ ริ้วเจริญ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุภัทร คำดวงทิพย์
ผู้ช่วยช่าง(ช่างไฟฟ้า)

นายประพันธ์ ธิรินทอง
ผู้ช่วยช่าง(ช่างไม้)

นายคำสุข ศรีฉัตรใจ
ผู้ช่วยช่าง(ช่างปูน)

นายสมชัย ชัยสมบัติ
คนสวน

นายกรรณสูตร เมฆวิไล
คนสวน

นายไชยวัฒน์ ใจอินปั๋น
คนสวน

นางไพรินทร์ อุตมา
คนสวน

นายเฉลิม แสงมณี
คนงานทั่วไป

นายอภิชาติ ต๊ะวงศ์ษา
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์