สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2550231
Page Views 4591438
 
กองช่าง

นายปริญญา มีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 25

นางสาววิภาศิริ ไชยวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 24

นายอภิชาติ เปียงใจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 24

นางสาวพรพิไล ต้อนรับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 24

นายก้องภพ ฉัตรอินตา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 24

นายนพดล ทิพย์มณี
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 24

นายสมชัย ชัยสมบัติ
คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 24

นางไพรินทร์ อุตมา
คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 24

นางศรีวรรณ อุตมา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 24
 
ดูหนังออนไลน์