สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 315958
Page Views 495048
 
สำนักปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร

ว่าที่ร้อยตรี สนั่น ปัญญา
รองปลัดเทศบาล

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวัลลภ เรืองขำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พันจ่าตรี ธานี ต๊ะวงศ์ษา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ๖ ว

นางแสงดาว ต่อสู้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๕

นางสาวคนึงนิจ ลือภะ
บุคลากร ๕

นายธีรภัทร จริยภมรกูร
นักพัฒนาชุมชน ๓

นายไมตรี ฉัตรมณี
พนักงานดับเพลิง

นางจิราพร สีขาว
พนักงานวิทยุ

นายณัฐพงษ์ จักรบุญมา
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพัฒน์ ต้อนรับ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

นางทัศนีย์ ปุรณะพรรค์
ลูกจ้างงานทะเบียน

นางสุภาร คำดวงทิพย์
ภารโรง

นางสาวหทัยกาญจน์ อิ่นฮ่าย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิไลลักษณ์ สิทธิกลม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกิตติศักดิ์ ต๊ะวงศ์ษา
พนักงานดับเพลิง

นางปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
คนงานทั่วไป

นางศรีวรรณ อุตมา
คนงานทั่วไป

นายเอกพันธ์ วังปา
พนักงานประจำรถขยะ

นายสุทธิชัย สุวรรณมงคล
คนสวน

นายนคร บุญยเทพ
พนักงานประจำรถขยะ

นายพูนสิน ยวงผ้า
พนักงานประจำรถขยะ

นายสม วงศ์อินทร์
พนักงานประจำรถขยะ

นายมานพ นพคุณ
พนักงานประจำรถขยะ