สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 416966
Page Views 665409
 
โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายประธาน เทือกท้าวพรหม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุฑารัตน์ ยี่แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

นางสาวพิมผกา จันต๊ะวงศ์
ครู ค.ศ.๒

นางสาวเบญจมาศ แก้วคำมูล
ครู ค.ศ.๑

นางเทพอัปสร ต้อนรับ
ครู ค.ศ.๑

นางอมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา
ครู ค.ศ.๑

นายนที ปันทะรส
นักการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ