สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2896900
Page Views 5068205
 
โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

นางรัตนภรณ์ สีชมภู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 21

นางพิมผกา ทาไสย
ครู คศ.๓
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวพนาวัลย์ ชัยเรืองเดช
ครู คศ.๓
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวเบญจมาส แก้วคำมูล
ครู คศ.๒
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวกมลวรรณ วันบุญเรือง
ครู คศ.๒
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางเทพอัปสร ตาต่อม
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางอมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นายภาคภูมิ อินตาชุมภู
ภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217
 
ดูหนังออนไลน์