สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2550207
Page Views 4591414
 
โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสุทารัตน์ ยี่แก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวพิมผกา จันตะวงศ์
ครู คศ.๓
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวพนาวัลย์ ชัยเรืองเดช
ครู คศ.๓
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวเบญจมาส แก้วคำมูล
ครู คศ.๒
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวกมลวรรณ วันบุญเรือง
ครู คศ.๒
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางเทพอัปสร ตาต่อม
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางอมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นายภาคภูมิ อินตาชุมภู
ภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217
 
ดูหนังออนไลน์