สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 02/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 2271935
Page Views 4257089
 
โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางสุทารัตน์ ยี่แก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวพิมผกา จันตะวงศ์
ครู คศ.๓
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวพนาวัลย์ ชัยเรืองเดช
ครู คศ.๓
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวเบญจมาส แก้วคำมูล
ครู คศ.๒
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวกมลวรรณ วันบุญเรือง
ครู คศ.๒
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางเทพอัปสร ตาต่อม
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางอมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นายภาคภูมิ อินตาชุมภู
ภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217
 
ดูหนังออนไลน์