สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 27/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 2814338
Page Views 4919427
 
โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

นางภัชรี วงศ์นันตา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสุทารัตน์ ยี่แก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวพิมผกา จันตะวงศ์
ครู คศ.๓
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวพนาวัลย์ ชัยเรืองเดช
ครู คศ.๓
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวเบญจมาส แก้วคำมูล
ครู คศ.๒
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางสาวกมลวรรณ วันบุญเรือง
ครู คศ.๒
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางเทพอัปสร ตาต่อม
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นางอมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา
ครู คศ.๑
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217

นายภาคภูมิ อินตาชุมภู
ภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ 054-021217
 
ดูหนังออนไลน์