สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 02/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 2271938
Page Views 4257095
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติพล ยาลังกา
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางอำภา เวชวินิจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางสาวกิ่งทอง ต๊ะวงศ์ษา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายณรงค์ ฉัตรเตชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายศุภกร ทิพย์มณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายทรงศักดิ์ หมื่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายกิตติศักดิ์ ต๊ะวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางสมนึก กิจวิบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายสุภัทร คำดวงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางพลอย ใจฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายวีระศักดิ์ โยปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429
 
ดูหนังออนไลน์