สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2896901
Page Views 5068206
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติพล ยาลังกา
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 081-8812155

นางอำภา เวชวินิจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 089-7581267

นางสาวกิ่งทอง ต๊ะวงศ์ษา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 088-2675823

นายณรงค์ ฉัตรเตชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 063-1160495

นายศุภกร ทิพย์มณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 081-3872298

นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 090-8917989

นายทรงศักดิ์ หมื่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 097-9457817

นายกิตติศักดิ์ ต๊ะวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 094-7539546

นางสมนึก กิจวิบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 085-7153881

นายสุภัทร คำดวงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 081-7495375

นางพลอย ใจฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 083-4713365

นายวีระศักดิ์ โยปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ สายตรง 083-1296848
 
ดูหนังออนไลน์