สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 315968
Page Views 495058
 
กองคลัง

นางสิรินทร ใจกาวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนัยนา มะโนยะ
นักวิชาการคลัง ๕

นางชิวกานต์ ฉัตรเตชะ
นักวิชาการคลัง ๕

นางสาวสิริมณี เป่าป่า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุรีย์ สันเมืองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสมจิตร ต๊ะวงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร ฝั้นศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวสิริวิมล ฉัตรปวงคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเพลินจันทร์ คำดวงทิพย์
คนงานทั่วไป