สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 11/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 381871
Page Views 610140
 
กองคลัง

นางสิรินทร ใจกาวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนัยนา มะโนยะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางชิวกานต์ ฉัตรเตชะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสุรีย์ สันเมืองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสมจิตร ต๊ะวงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร ฝั้นศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวสิริวิมล ฉัตรปวงคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ