สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2896952
Page Views 5068280
 
กองคลัง

นางสิรินทร ใจกาวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 27

นางชิวกานต์ ฉัตรเตชะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 26

นางสาวลดาวัลย์ วัฒนเสน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 26

นางสมจิตร์ ต๊ะวงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 26

นายเฉลิม แสงมณี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 26
 
ดูหนังออนไลน์