สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2893738
Page Views 5060604
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจสามัคคี 4 ตั้งแต่บริเวณปากซอยร่วมใจสามัคคี 4 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 214/3 บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.พ. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 ตั้งแต่บริเวณปากทางถนนเทศบาล 2 จนถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 249 บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.พ. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8303 ลำปาง (หมายเลขครุภัณฑ์ 006 42 0001) รายการซ่อมแซม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.พ. 65) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมรถตู้ ครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข-1781 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารส้ม, คลอรีน) เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อเสาจราจร เพื่อใช้ในงานขยายถนนบริเวณข้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม โรงเรียน) ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 ลำปาง (หมายเลขครุภัณฑ์ 011 54 0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ดูหนังออนไลน์