สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 02/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 2272112
Page Views 4257282
 
ประกาศสอบ
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (11 ส.ค. 63 | อ่าน 424 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (07 ส.ค. 63 | อ่าน 472 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (25 ธ.ค. 62 | อ่าน 610 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉีตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (02 ธ.ค. 62 | อ่าน 760 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (02 ธ.ค. 62 | อ่าน 682 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (06 พ.ย. 62 | อ่าน 819 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (29 มี.ค. 62 | อ่าน 673 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (19 มี.ค. 62 | อ่าน 698 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (19 มี.ค. 62 | อ่าน 705 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ระเบียบการสอบคัดเลือก (08 มี.ค. 62 | อ่าน 759 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกฯ (08 มี.ค. 62 | อ่าน 219 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (08 มี.ค. 62 | อ่าน 184 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (07 ก.พ. 62 | อ่าน 205 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (03 ธ.ค. 61 | อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (23 พ.ย. 61 | อ่าน 138 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (23 พ.ย. 61 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ระเบียบการสอบคัดเลือก (12 พ.ย. 61 | อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกฯ (12 พ.ย. 61 | อ่าน 114 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (12 พ.ย. 61 | อ่าน 133 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (18 ต.ค. 61 | อ่าน 811 ครั้ง)
 
ดูหนังออนไลน์