สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 25/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 2341876
Page Views 4345068
 
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนฯ
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 170 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 152 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการรับชำระภาษีป้ายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการแจ้งขุดดินในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการแจ้งถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (09 มิ.ย. 63 | อ่าน 46 ครั้ง)
 
ดูหนังออนไลน์