สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 02/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 2271959
Page Views 4257116
 
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขตเลือกตั้งที่ 2 (อย่างไม่เป็นทางการ) (28 มี.ค. 64 | อ่าน 557 ครั้ง)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ) (28 มี.ค. 64 | อ่าน 1059 ครั้ง)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร (อย่างไม่เป็นทางการ) (28 มี.ค. 64 | อ่าน 479 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด ข้อแนะนำในการพิจารณาเลือกผู้แทนท้องถิ่น (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (2) (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (1) (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด ทำอย่างไรในกรณีที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง-แจ้งเบาะแสทุจริตผ่านแอปพลิเคชัน (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ชุด เทศบาลคืออะไร? (22 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เลือกตั้งเทศบาล (17 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 (16 มี.ค. 64 | อ่าน 64 ครั้ง)
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (16 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร และนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร (02 มี.ค. 64 | อ่าน 49 ครั้ง)
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (01 มี.ค. 64 | อ่าน 131 ครั้ง)
สปอร์ตเชิญชวนให้ประชาชนไปใชิสิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/5) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 119 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/4) (19 ก.พ. 64 | อ่าน 101 ครั้ง)
 
ดูหนังออนไลน์