สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2893908
Page Views 5060824
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลห้างฉัตร ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป คู่สัญญา ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ชำระภาษี สมาชิกสภาเทศบาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตอบแบบประเมินฯ ผ่านช่องทางดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร

เทศบาลตำบลห้างฉัตร ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าว มา ณ ที่นี้ด้วย 

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,14:05   อ่าน 58 ครั้ง
 
ดูหนังออนไลน์