สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 25/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 2341877
Page Views 4345069
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรและนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร
ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ส.ต.ต.ณรงค์  อุบลศรี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตร พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรและนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหูเป็นตา ในเรื่องการห้ามซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริตในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสและเรื่องป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยได้รับการสนับสนุนวงดุริยางค์พร้อมนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 160 ครั้ง
 
ดูหนังออนไลน์