สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 25/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 2341835
Page Views 4345024
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำเดือนมกราคม 2564
ในวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ส.ต.ต.ณรงค์ อุบลศรี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ได้เรียกประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร (ชั้น 3) เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการเพื่อถือปฏิบัติ รวมถึงงานนโยบายที่สำคัญ และประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่พนักงานในสังกัด และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 104 ครั้ง
 
ดูหนังออนไลน์