สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 416978
Page Views 665421
 
ภาพกิจกรรม
การประเมิณประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้างฉัตร
************************************************************
#การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
********************************************************** 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจประเมินของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เทศบาลตำบลห้างฉัตร ตรวจประเมินวันที่ 12 กรกฏาคม 2561

โดยแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “การประเมิน Core Team” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปลี่ยนชื่อการประเมิน Core Team เป็น “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) โดยมีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีผู้นำชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมินด้วย


โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561,13:25   อ่าน 59 ครั้ง