สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 315967
Page Views 495057
 
กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวฑิพัทชา ฉัตรคำ
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวฑิพัทชา ฉัตรคำ
ครู ค.ศ.๑

นางเทพอัปสร ต้อนรับ
ครู ค.ศ.๑

นางอมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา
ครู ค.ศ.๑

นางสาวกรรณิกา ฉัตรแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกมลาภัสสร์ ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร จันลออ
ผู้ดูแลเด็ก

นายชาตรี แผ่นทอง
นักการ

นางเกษม เพ็ชรัตน์
คนครัว