สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 298155
Page Views 461946
 
กองการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

นายปริญญา มีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวฑิพัทชา ฉัตรคำ
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวฑิพัทชา ฉัตรคำ
ครู ค.ศ.๑

นางเทพอัปสร ต้อนรับ
ครู ค.ศ.๑

นางอมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา
ครู ค.ศ.๑

นางสาวกรรณิกา ฉัตรแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกมลาภัสสร์ ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร จันลออ
ผู้ดูแลเด็ก

นายชาตรี แผ่นทอง
นักการ

นางเกษม เพ็ชรัตน์
คนครัว